25 años

Canvi d’ús de l’edifici

El sistema NOUBAU repara qualsevol sostre amb qualsevol problema

Molt sovint, quan es produeix el canvi d’ús d’un edifici, és necessari adaptar-lo a les noves normatives. En aquests casos, el sistema NOUBAU ofereix la solució més fàcil i ràpida ja que reforça les bigues velles des del mateix moment que es munten, renovant per complet el sostre i adaptant-lo al seu nou ús.

Repara o rehabilita la teva biga o forjat

Contacte