25 años

Fletxat de Forjat/Biga

Quan el nostre sostre està danyat i comença a mostrar una fletxa important, ha arribat el moment de reparar-lo. Mitjançant el seu efectiu procés de prefletxat, el sistema NOUBAU permet substituir funcionalment les bigues velles del sostre per uns perfils nous des del primer moment, eliminant qualsevol excés de fletxa. Així gaudirem d’un sostre completament rehabilitat.

Repara o rehabilita la teva biga o forjat

Contacte