25 años

Problemes Forjat/Biga

¿Necessita renovar el seu vell sostre? Sigui quin sigui el problema del seu sostre (excés de fletxa, aluminosi, tèrmits, etc.) i el tipus de biga que el compon (acer, fusta o formigó), el sistema NOUBAU el soluciona de la manera més senzilla i ràpida. N’hi ha prou amb reforçar les bigues velles i malmeses amb el perfils d’acer NOUBAU i ja podem gaudir d’un sostre nou.

Repara o rehabilita la teva biga o forjat

Contacte