25 años

Bigues de fusta amb corcs o tèrmits

El sistema NOUBAU repara qualsevol sostre amb qualsevol problema

Si les seves bigues de fusta estan afectades per corcs o tèrmits, poden començar a fletxar o inclús trencar-se en qualsevol moment i acabar provocant accidents irreparables. NOUBAU li proporciona la solució ideal per substituir funcionalment aquest tipus de bigues i aconseguir així rehabilitar el seu sostre de la manera més ràpida i senzilla. Tot això sota un estricte control tècnic i amb uns resultats òptims.

Si tens un problema amb la teva biga o forjat

Contacte