25 años

Carbonatació del formigó

El sistema NOUBAU repara qualsevol sostre amb qualsevol problema

El sistema NOUBAU també resulta idoni per reparar bigues de formigó afectades per carbonatació. Per això, n’hi ha prou amb reforçar les bigues deteriorades amb els innovadors perfils NOUBAU i ja podem oblidar-nos del problema. Encara que les bigues velles es trenquessin, no passaria absolutament res, ja que les noves aguanten tot el pes del sostre evitant qualsevol fletxa o esquerda.

Si tens un problema amb la teva biga o forjat

Contacte