25 años

Per què Noubau?

L’empresa ofereix un excel•lent suport tècnic abans, durant i després del muntatge

 

Abans del muntatge:

Sense cap cost ni compromís per al tècnic:

 • Col•laboració amb el tècnic en la diagnosi i el projecte.
 • Avaluació del problema i recerca de les millors solucions tècniques per a cada cas.
 • Col•laboració en el càlcul del reforç i en l’elaboració dels documents del projecte.
 • Lliurament de la proposta tècnica.

 

 

Durant el muntatge:

 •  
  Muntatge amb equips especialitzats homologats per NOUBAU i acreditats per l’ITeC amb el segell ApTO.
 • Muntatge realitzat amb la màxima seguretat i agilitat, seguint els estrictes criteris de qualitat que marca la ISO 9001.
 • Supervisió de tot el procés de muntatge per tècnics de NOUBAU, amb la màxima col•laboració amb la direcció facultativa.
 • Confecció d’un dossier de muntatge particular per a cada obra, que permet el màxim control de tot el procés de muntatge.

 

 

Després del muntatge:

 • Certificació final de totes les bigues reparades, de la qualitat dels materials utilitzats, de la qualificació dels operaris que han realitzat el muntatge i de la qualitat dels procediments emprats.
 • Avaluació de la satisfacció del client, del constructor i dels tècnics.
 • Lliurament de l’informe final de muntatge.

 

Si tens un problema amb la teva biga o forjat

Contacte