25 años

La substitució funcional

El sistema NOUBAU és l’únic que garanteix una substitució funcional activa i efectiva de la biga vella, a diferència dels altres sistemes de reparació de sostres.

Actualment és l’únic sistema de reforç del mercat que aplica la tecnologia del prefletxat, que consisteix en descarregar les bigues velles i, alhora, posar en càrrega les noves.
El sistema NOUBAU és un autèntic reforç actiu ja que, una vegada muntat, treballa des del primer moment descarregant la biga vella.

Això és possible perquè la biga NOUBAU suporta directament tant la biga vella com l’entrebigat. D’aquesta manera, ens podem oblidar totalment de la biga malmesa, ja que ha deixat de tenir qualsevol funció estructural.

Gràcies al prefletxat, encara que la biga vella es trenqués o, fins i tot, arribés a desaparèixer, no passaria absolutament res.

D’aquesta manera, s’eviten del tot les esquerdes i/o fletxes que podrien aparèixer quan els sostres s’han reforçat amb altres sistemes que no apliquen el prefletxat NOUBAU.

Si tens un problema amb la teva biga o forjat

Contacte